voor aannemer en adviesbureau

STAAL ADVIES

IJZERSTERK IN GRONDADVIES

Staal Advies

Staal Advies is het adres voor aannemer en adviesbureau als vraagbaak in milieu- en grondprojecten, zowel in de aanbestedings- als realisatiefase.

Bij grondverzet zijn vele besluiten, wetten en regelingen van toepassing. De basis van deze regelingen is het Besluit bodemkwaliteit. Binnen het Besluit bodemkwaliteit is geregeld hoe om te gaan met partijen grond en baggerspecie. Maar ook de verschillende soorten puin en menggranulaat (niet vormgegeven bouwstoffen) vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het verzetten en toepassen van grond, baggerspecie en niet vormgegeven bouwstoffen gelden specifieke eisen, met bijbehorende onderzoeken. Het is niet altijd noodzakelijk een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit, een zogenaamde AP04-keuring, uit te voeren. In veel gevallen is een ‘oude’ verklaring geldig, kan grondverzet plaats vinden op basis van een bodemkwaliteitskaart of neemt een erkend verwerker of acceptant genoegen met een beperkter onderzoek.

Staal Advies adviseert bedrijven in het grond- en bouwstoffenverzet om zo effectief mogelijk gebruik te maken van bestaande gegevens zonder rücksichtslos te kiezen voor een prijzig onderzoek.

Staal Advies adviseert in de volgende zaken:

  • Grondverzet in de breedste zin van het woord;
  • Onderzoek en toepassing van niet vormgegeven bouwstoffen;
  • Regelgeving en risico’s omtrent asbest in grond en puin;
  • Verantwoord werken in (verontreinigde) grond;
  • Second opinion bodemonderzoeken en partijkeuringen.

Daarnaast heeft Staal Advies ruime ervaring in regelgeving en advisering omtrent flora en fauna en de bijbehorende problematiek in uitvoering van projecten in grond-, weg en waterbouw.

Staal-Advies is het adres voor aannemer en adviesbureau als vraagbaak in projecten, zowel in de aanbestedings- als realisatiefase.

werkzaamheden

impressie veldwerk

Staal Advies Ruinen

Esweg 26
7963 CW RUINEN

06 209 67 111

info@staal-advies.nl
www.staal-advies.nl

KvK 70738599

Staal Advies Ruinen

Esweg 26
7963 CW RUINEN

06 209 67 111

info@staal-advies.nl
www.staal-advies.nl

KvK 70738599